Każdy chciałby pracować w zawodzie, który przynosić będzie satysfakcję. Jednak nawet nasz wymarzony zawód nie gwarantuje, że będziemy mieć pracę spełniającą nasze oczekiwania. Opiekun osób starszych może mieć zarówno bardzo dobre warunki, stabilne zatrudnienie i doskonały kontakt z podopiecznym, jak też pracować „na czarno” bez gwarancji wypłaty wynagrodzenia. Są zatem różne okoliczności pracy, na które jednak w większości mamy wpływ. Szukając pracy w Niemczech w roli opiekuna osoby starszej, trzeba postępować zgodnie z własnymi oczekiwaniami, ale też rozsądkiem. Każdy z nas popełnia błędy, ale niektórych można łatwo uniknąć.

Twoje oczekiwania są ważne

Jeżeli ma być to Twoja pierwsza praca w opiece nad osobami starszymi, zapewne nie wiesz, czego możesz się spodziewać i jak w praktyce ona wygląda. Łatwiej mają już doświadczeni opiekunowie, którzy mają świadomość, jaka jest to praca. Wiesz jednak, czego oczekujesz i co byś chciał, aby praca Ci zapewniała. Jeżeli już sprecyzujesz swój priorytety, powinieneś skonfrontować je ze swoimi predyspozycjami, umiejętnościami i kwalifikacjami. To pozwoli Ci określić, jakimi seniorami możesz się zajmować. Niektórzy wymagają pomocy tylko w prostych, codziennych czynnościach. Do Twoich obowiązków należeć będzie sprzątanie, przygotowywanie posiłków, jak też organizacja podopiecznemu czasu wolnego. Innym razem, wymagana jest wzmożona opieka, co wynika m.in. z problemów z poruszaniem się osoby starszej, demencji czy też innych chorób.
To oznacza, iż nie każda praca w opiece jest dla każdego opiekuna. Niektóre wymagają specyficznych umiejętności, których nie posiadasz. Jednak jesteś osobą empatyczną, obowiązkową, wrażliwą, ale też zdyscyplinowaną i asertywną. To cechy, które świetnie wpisują się w profil idealnego opiekuna. Jeżeli nie masz doświadczenia w pracy w opiece, nie posiadasz wykształcenia medycznego, nie należysz do osób silnych fizycznie, wybierz ogłoszenie, w którym jest informacja, że opieka sprawowana ma być nad sprawną osobą starszą.

Stabilność zatrudnienia

Świadomość wypłacalności, stałego źródła dochodu oraz darmowej opieki medycznej w razie choroby czy nieszczęśliwego wypadku czyni opiekuna spokojniejszym, bardziej zaangażowanym w swoją pracę. Wciąż wielu opiekunów osób starszych decyduje się na wyjazd do Niemiec w celu podjęcia pracy „na czarno”, czyli bez żadnej umowy. Obie strony nie mają spisanych wobec siebie żadnych zobowiązań. Opiekun w dowolnym momencie może zaprzestać wykonywania swoich obowiązków, a nawet pozostawić osobę starszą bez opieki. Z kolei on czy jego rodzina nie jest w żaden sposób zobowiązana do wypłacenia opiekunowi wynagrodzenia. To bardzo niekomfortowa sytuacja dla obu stron, chociaż bardziej dla osoby pracującej. To ona wyjeżdża za granicę w celach zarobkowych, poświęca się i ma świadomość, że jeżeli nie wywiąże się ze swoich obowiązków, nie otrzyma zapłaty. W pracy na czarno nigdy jednak nie może mieć pewności, że tę zapłatę dostanie.
Dlatego też nie można mówić o wymarzonej pracy, jeżeli nie mamy poczucia stabilności. Nawet, jeżeli robimy to, co chcemy, wykonujemy pracę pod presją, w stresie i w ciągłej obawie przed niewypłacalnością, a także karą, jaka wynika z pracy na czarno, bez umowy. Znacznie lepszym sposobem na realizację swoich planów zawodowych jest zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Jest to możliwe dzięki agencjom, pośrednikom, delegujących opiekunów do konkretnych osób starszych w Niemczech. Nie tylko zyskują stabilność zatrudnienia, ale też są ubezpieczone, odprowadzane są dla nich składki, mogą skorzystać z darmowej opieki medycznej, a także po 5. latach zyskują prawo do emerytury wypłacalnej po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Godne zarobki, minimalne wydatki

Wyjazd za granicę wiąże się z konkretnymi wydatkami, które jednak w pewnym zakresie można ograniczyć. Dobra agencja organizuje transport do miejsca pracy, nie pobierając przy tym żadnych dodatkowych opłat od opiekuna. Co więcej, zapewnia miejsce zamieszkania, najczęściej jest to mieszkanie podopiecznego, z czego również nie wynikają żadne opłaty. Zatem łatwo można oszacować, jak dużo zaoszczędzamy, decydując się na współpracę z agencją. Opiekun nie musi dysponować dużą gotówką na start, wystarczą zwykłe kieszonkowe na własne potrzeby. Również wydatki na miejscu są niewielkie. Zazwyczaj posiłki opiekun je razem ze swoim podopiecznym, nie musi więc sam zapewniać sobie wyżywienia. Wszystkie warunki zatrudnienia, obowiązki i przywileje są spisane w umowie i musi się do nich ustosunkować zarówno opiekun, jak też osoba starsza. W razie niewypłacalności rodziny lub podopiecznego, obowiązek wypłaty wynagrodzenia przejęty zostaje przez agencję.

Znalezienie pracy, która spełni wszystkie Twoje oczekiwania, nie jest łatwe. Wynika to z kilku przyczyn. Czasami nie wiemy, jak powinna ona wyglądać oraz gdzie jej szukać. Innym razem podejmujemy zbyt duże ryzyko, aby cieszyć się tym, co właściwie robimy. Dużo zależy od Twoich wyborów, jakich dokonasz na początku swojej ścieżki kariery.