Zajmowanie się osobą chorą to bardzo odpowiedzialna praca, która jednocześnie może dostarczyć wiele satysfakcji. W kontaktach z osobą chorą na Parkinsona należy przede wszystkim kierować się wyrozumiałością i empatią. Aby móc jak najlepiej pomóc osobie wymagającej opieki, warto wcześniej zapoznać się ze specyfiką choroby Parkinsona. Im więcej informacji na temat schorzenia zostanie przyswojonych przez opiekuna bądź opiekunkę, tym bardziej wydajna będzie praca i tym lepszą opiekę otrzyma chory.

Czym jest choroba Parkinsona?

To podstawowa wiedza, którą powinna nabyć każda osoba chcąca pracować jako opiekun chorych na Parkinsona. Z powodu tego schorzenia ośrodkowego układu nerwowego najczęściej cierpią osoby po pięćdziesiątym piątym roku życia, choć zdarzają się także młodsi pacjenci, mający nawet mniej niż czterdzieści lat. Choroba Parkinsona objawia się zanikaniem w mózgu komórek dopaminergicznych. Jej przyczyny nie są jednak do końca zbadane, w związku z czym nie istnieje lek pozwalający wyleczyć osobę chorą – możliwe jest jedynie łagodzenie objawów i uśmierzanie bólu.

Objawy choroby

Choroba Parkinsona najczęściej dotyka jednej strony ciała bardziej niż drugiej, zatem lewe kończyny osoby cierpiącej na to schorzenie będą bardziej sprawne niż prawe (lub odwrotnie). To dość istotna informacja, ponieważ opiekun powinien dokładnie zapoznać się z konkretnymi objawami podopiecznego i dowiedzieć się, na które części ciała należy uważać najbardziej. Chorzy mają problem z wykonywaniem wielu czynności, a ich ruchy są spowolnione. Bardzo często można zaobserwować także charakterystyczną sztywność mięśniową, która powoduje widoczne przygarbienie sylwetki. Osoby chore na Parkinsona mają trudności z poruszaniem się i utrzymaniem równowagi – z tego powodu należy uważać, aby podopieczny w trakcie przemieszczania się nie upadł. Innymi częstymi objawami są także zaburzenia mowy i kontroli czynności fizjologicznych, zmiany nastroju oraz problemy z pamięcią. Choroba u każdego pacjenta wygląda inaczej, dlatego osoby podejmujące pracę jako opiekunowie powinni w pierwszej kolejności zdobyć jak najwięcej informacji na temat dokładnego stanu zdrowia konkretnego podopiecznego.

Prawidłowa opieka nad chorym

Wiele chorych na Parkinsona wymaga całodobowej opieki, dlatego rodziny decydują się na zapewnienie osobie cierpiącej na to schorzenie profesjonalnej pomocy. Opiekun powinien starać się zapewnić podopiecznemu maksymalny komfort w codziennym funkcjonowaniu, zatem konieczne będzie podejście pełne empatii i zrozumienia. Aby jak najbardziej opóźnić postępowanie schorzenia, należy dbać o aktywność fizyczną chorego. Zalecane są spacery na świeżym powietrzu oraz lekkie ćwiczenia fizyczne, indywidualnie dostosowane do potrzeb chorego. Ważne, aby aktywność nie była zbyt obciążająca, ale jednocześnie wspierała ogólny rozwój i pozwalała utrzymać dobrą sprawność ruchową. Należy pamiętać o tym, że przebieg choroby Parkinsona wygląda inaczej u różnych osób, a opieka powinna przede wszystkim uwzględniać zapotrzebowania konkretnego podopiecznego.

Nawiązanie kontaktu i budowanie relacji

Ze względu na charakter choroby bardzo ważne jest także dbanie o umysł podopiecznego i ćwiczenie jego pamięci. Osoba decydująca się na pracę jako opiekun powinna starać się nawiązać relację z chorym i – w miarę możliwości – próbować zachęcić go do mówienia. Schorzenie często objawia się zaburzeniami mowy, a pacjenci mają skłonność do milczenia. Należy otoczyć chorego opieką i zbudować atmosferę wzajemnego zaufania, tak aby miał możliwość nawiązania kontaktu i chciał próbować podejmować rozmowę. Wskazane jest wspólne wykonywanie czynności pobudzających wyobraźnię i pamięć. Bardzo pomocne mogą być różne gry logiczne.

Pomoc przy spożywaniu posiłków

Badania pokazują, że nawet 60% osób z chorobą Parkinsona może być niedożywionych. Dbanie o właściwą dietę jest niesamowicie ważne w procesie regeneracji. Aby podopieczny miał siłę, należy dostosować pożywienie do jego potrzeb i fizycznych możliwości pacjenta. Może się zdarzyć, że opiekun będzie musiał nieco zmodyfikować posiłek, rozdrabniając go na mniejsze części, tak aby osoba chora była w stanie zjeść pokarm. Często konieczne jest zadbanie o to, aby pacjent przyjął odpowiednią ilość kalorii – w tym celu można do posiłku dodać Nutridrink zawierający wiele cennych składników odżywczych.

Ważne jest nastawienie opiekuna do swojej pracy i podopiecznego

Opieka nad osobą cierpiącą na chorobę Parkinsona wymaga dbania zarówno o fizyczne zdrowie pacjenta, jak i jego psychikę. Osoby wykonujące tę pracę powinny cechować się empatią i starać się podchodzić do każdego chorego w sposób indywidualny. Nawiązanie dobrej relacji z podopiecznym pozytywnie wpływa na jego poczucie bezpieczeństwa. Należy także zadbać o odpowiednią atmosferę. Pozytywne nastawienie jest bardzo ważne w procesie opóźniania objawów schorzenia – warto starać się utrzymywać chorego w dobrym nastroju i troszczyć się o jego samopoczucie.