Od kilkunastu tygodni świat zmaga się z chorobą COVID-19 wywołaną koronawirusem. W ciągu kilku dni na mieszkańców każdego kraju padł blady strach. Głównymi objawami zakażenia są: gorączka, katar, kaszel, bóle głowy czy też ogólne osłabienie organizmu. Pierwszymi symptomami mogą być także objawy ze strony układu pokarmowego. Największym zagrożeniem jest jednak jego wpływ na płuca. Po ich zaatakowaniu występuje duże prawdopodobieństwo, że u chorego pojawi się niewydolność krążeniowo-oddechowa, a w ciężkich przypadkach nawet śmierć. Jak w dobie pandemii powinna być zorganizowana opieka nad osobami starszymi?

Osoby starsze są szczególnie narażone na zakażenie

W dobie pandemii nie należy zapominać o osobach starszych. To właśnie oni stanowią grupę o wysokim ryzyku zakażenia. Warto również zadbać, by zarówno rodzice, jak i dziadkowie czuli, że mają na kogo liczyć. Odpowiednia opieka bliskich, ale też opiekunów pozwala zminimalizować lęk, którego niejednokrotnie doświadczają seniorzy, znajdujący się w grupie wysokiego ryzyka.

Układ odpornościowy osób w podeszłym wieku jest znacznie słabszy – przez to są bardziej narażeni na infekcje czy zarażenie chorobami zakaźnymi. Nie bez znaczenia są też towarzyszące im choroby współistniejące takie jak: cukrzyca, nadciśnienie, przebyte choroby nowotworowe, jak i niedokrwienne serca czy mózgu. Wszystkie one sprawiają, że osoba zainfekowana może przejść COVID-19 poważnie.

Jak opiekunowie mogą zminimalizować ryzyko przeniesienia koronawirusa na osoby starsze?

Ze względu na wprowadzone ograniczenia, osoby starsze są znacznie bardziej narażone na zachorowanie w wyniku przyniesienia wirusa przez opiekuna, a nie samodzielnego zakażenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na ich izolację. Co jeszcze możesz zrobić jako opiekun osoby starszej?

Izolacja osób starszych

Z typową izolacją osób starszych mamy do czynienia w sytuacji, gdy ich kondycja fizyczna, jak i psychiczna jest na poziomie umożliwiającym im samodzielne wykonanie obowiązków. Zaliczyć do nich można zarówno przygotowywanie posiłków, ubranie, mycie, jedzenie czy też sprzątanie. W sytuacji, w której osoby w podeszłym wieku nie potrzebują wsparcia osób trzecich warto zminimalizować ich kontakty z opiekunem. Chcąc pomóc - można im dostarczyć zakupy, lekarstwa czy inne niezbędne artykuły, ale warto zostawić je pod drzwiami. Niezwykle pomocne mogą się okazać także rozmowy telefoniczne, które w trudniejszych momentach mogą podnieść na duchu.

Jak zadbać o osobę starszą, która potrzebuje opieki?

Większość osób starszych potrzebuje opieki i wsparcia osób trzecich, gdyż stan ich zdrowia nie pozwala im na samodzielne wykonywanie czynności dnia codziennego. Niektórzy z nich spędzają większość czasu w łóżkach – stąd też wymagają asysty bądź też pełnej pomocy.

Panuje zły czas, ale możesz pomagać

W dobie pandemii opiekunowie osób starszych znajdują się w trudnej sytuacji. Nie tylko martwią się o zdrowie własne, ale też swoich bliskich. Głównym problemem są jednak wątpliwości, czy nie przyniosą choroby z zewnątrz do środowiska osoby wysokiego ryzyka. Osoby wykonujące ten trudny i wymagający zawód mają wiele wątpliwości, czy nadal powinny wykonywać swoje obowiązki.

Opiekunki z wieloletnim doświadczeniem najczęściej pozostają na swoich stanowiskach, pełniąc nadal funkcje opiekuńcze, jednocześnie wdrażając rekomendowane zasady bezpieczeństwa. Obowiązki traktują nie tylko jak pracę – dla nich niesienie pomocy innym to misja.

Jak zapewnić bezpieczeństwo sobie i seniorowi?

W dobie pandemii należy największą uwagę zwrócić na całościową higienę. Warto zadbać o każdorazowe mycie rąk zaraz po przyjściu do domu osoby starszej, ale też przed wykonywaniem czynności pielęgnacyjnych. Należy pamiętać też, by dbać o higienę rąk seniorów. W przypadku osób leżących opiekun powinien robić to samodzielnie, a osobom samodzielnym należy regularnie przypominać o wykonywaniu tej czynności.

Pomocne mogą się okazać także rękawiczki jednorazowe. Warto je stosować, ale należy pamiętać, że po wykonaniu czynności pielęgnacyjnych przy podopiecznym, trzeba je wymienić bądź zdezynfekować.

Ochrona bezpośrednia dla opiekuna

Jako opiekun osoby starszej powinieneś zaopatrzyć się w środki ochrony bezpośredniej. Ważne jest używanie środków dezynfekujących, które skutecznie usuwają wirusy i bakterie. Pomocny może być zwykły spirytus salicylowy, ale też przeznaczony do tego celu płyn do dezynfekcji. Warto nim przecierać przedmioty często dotykane. Z kolei łóżka, stoły i siedliska należy myć wodą z detergentem, jednak ze zwiększoną częstotliwością.

W przypadku większych obaw, opiekun osoby starszej może stosować maseczki ochronne. Poleca się stosować je głównie podczas bliższych kontaktów tj. przy karmieniu czy zabiegach higieniczno-pielęgnacyjnych.

Stosując wszystkie środki należy unikać dotykania oczu, ust i nosa. O zakazie tym powinni pamiętać nie tylko opiekunowie, ale warto też przypominać o tym seniorom.

Ważne jest także postępowanie podczas robienia zakupów. O ile jest to możliwe można przyniesione produkty odstawić na jakiś czas – pozwala to wyeliminować ryzyko przeniesienia wirusa. Jeśli nie – warto umyć opakowania przed spożyciem zawartości. Nie trzeba przypominać, że ważne jest także dokładne mycie warzyw i owoców przed ich spożyciem.

Minimalizacja osób odwiedzających

Opiekun osoby starszej powinien również porozmawiać z jej bliskimi. W sytuacji, gdy sprawuje nad nim opiekę 24 godziny na dobę, warto wyjaśnić, że w czasie pandemii w domu seniora powinno pojawiać się jak najmniej osób. W tym czasie całkowicie powinny zostać wyeliminowane wizyty wnuków czy znajomych.

Zdarzają się jednak sytuacje, że nad jednym podopiecznym, opiekę sprawuje kilka osób. W takim przypadku warto pomyśleć o wprowadzeniu zmian. Jeśli nie ma możliwości zapewnienia opieki jednej osoby, warto zadbać o zmianę grafiku pracy, tak by osoby te nie miały ze sobą kontaktu.

Myśl pozytywnie

W tym trudnym czasie poza dbaniem o bezpieczeństwo i stosowaniem ogólnie zalecanych zasad, ważna rolę odgrywa pozytywne podejście. Z uwagi na fakt, iż seniorzy przeżywają jesień swojego życia, nieco inaczej podchodzą do sytuacji niż osoby młodsze. Stąd też są bardziej zdystansowane, a pojawiający się lęk nie dotyczy ich samych, a głównie bliskich – dzieci, wnuków i obaw o ich dalsze życie w dobie kryzysu. Nie warto dokładać im dodatkowych zmartwień czy trosk, ale też przesadnie chronić ich przed dostępem do informacji o panującej sytuacji.