Z pewnością podejmując się współpracy z osobami starszymi posiadasz mnóstwo kreatywnych i pomocnych wskazówek ułatwiających kontakt i rozwój swoich podopiecznych. Jedną z ciekawych, coraz częściej wykorzystywanych technik terapeutycznych jest arteterapia - forma uzdrawiania duszy i samopoczucia poprzez sztukę. Doskonale wpływa ona na kwestię doskonalenia terapeutycznego, profilaktycznego, wychowawczego, ale również edukacyjnego. Sprawdź, czym dokładnie wyróżnia się arteterapia i jak może ona wpłynąć na metodykę Twojej pracy!

Arteterapia - czym właściwie jest?

Jeśli jeszcze nie spotkałaś się z terminem, jakim jest arteterapia, postaramy Ci się go trochę przybliżyć. W prostym rozumieniu jest to działanie będące formą wsparcia rozwojowego i psychoterapeutycznego, które opiera się głównie na pracach artystycznych, twórczych. Może być ono traktowane poprzez malowanie, rysowanie, ale również przez aktywność fizyczną, jak taniec, czy muzykę (śpiewanie, odtwarzanie usłyszanych dźwięków poprzez instrumenty muzyczne). Forma ta ma na celu głównie poprawić i udoskonalić świadomość oraz rozwinąć te sfery osobowości, które nie zostały jeszcze odkryte - to świetna forma terapii zarówno dla osób, które mają problemy zarówno zdrowotne, jak i psychiczne, będące na skraju załamania nerwowego lub emocjonalnego. Często takie zajęcia organizowane są w szpitalach na oddziałach onkologicznych lub pediatrycznych, dzięki czemu pacjenci mogą choć na chwilę zapomnieć o nurtujących ich problemach i znaleźć motywację do życia. Co ważne, arteterapię można prowadzić zarówno indywidualnie, którą z reguły stosuje się wśród osób pragnących przepracować dany problem, emocję, uczucie czy relację, jak i grupowo, jako warsztaty, które wpływają na każdego z uczestników zajęć, dzięki zbudowaniu refleksji na temat konkretnych odczuć czy problemów.

Zajęcia arteterapeutyczne można podzielić na m.in.:

  • formę plastyczną; skupiającą się na tworzenie wielu sztuk plastycznych, jak rzeźba, malarstwo, grafika i inne;
  • formę taneczną; która polega na stosowaniu elementów tanecznych i ruchowych;
  • formę teatralną; do której używa się nie tylko ruchu, ale i sztuki teatralnej;
  • formę muzyczną; gdzie stosuje się terapię dźwiękiem i muzykoterapię;
  • formę słowną; podczas, której skupia się na czytaniu, pisaniu.

Często myśląc o arteterapii pojawia się wątpliwość, czy jej dobroczynne działanie korzystnie wpłynie również na osoby, które nie mają żadnych trudności artystycznych. Otóż, jak się okazuje, korzystając z ów zajęć nie trzeba trudnić się zawodowo ani amatorsko żadną z plastycznych czy muzycznych prac - w ów terapii może brać udział dosłownie każdy. Arteterapia może być realizowana w edukacji dorosłych i dzieci oraz w medycynie, jako forma pomocy dla chorych fizycznie i psychicznie oraz osób starszych, wymagających stałej opieki. Dowiedziono, że arteterapia pozwala na spokojne i bezstresowe przepracowanie wielu problemów i uczy konstruktywnego wyrażania własnych emocji i prawidłowej komunikacji międzyludzkiej.

Wpływ arteterapii na człowieka

Działanie sztuki, która używa się w stosowaniu arteterapii ma ogromny wpływ zarówno na rozwój psychiczny, jak i fizyczny danej osoby. Wpływa ona korzystnie na na zrozumienie i właściwe nazwanie danej emocji, którą przeżywa osoba terapeutyzowana. Pomaga ona również głębiej spojrzeć w swoje wnętrze, a konkretnie odczuwane emocje, zachowania czy myśli z nieco innej strony, tym samym poszerzając samoświadomość. Prócz tego, działa ona pozytywnie na odnajdywanie wewnętrznego potencjału, który drzemie głęboko w każdym człowieku i konsekwentnie ułatwia odreagowanie napięciowych sytuacji, tym samym relaksując. Poza tym jest świetną alternatywą na kreatywne spędzanie czasu wolnego.

Cały schemat arteterapii można podzielić na 9 funkcji, które mają bezpośredni wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne jednostki.

1. Funkcja regulacyjna, która wpływa na właściwe regulowanie towarzyszących emocji i pomaga zrozumieć, jak sobie z nimi radzić

2. Funkcję edukacyjną, dzięki której nabywa się nowych umiejętności i wiedzy pomocnej w zarówno rozwinięciu wewnętrznego potencjału, jak i poszerzeniu empatii czy zrozumienia.

3. Funkcję kompensacyjną pomocną w akceptacji niezrozumiałych emocji i zaspokojeniu pożądanych pragnień i celów.

4. Funkcję oczyszczającą ułatwiającą oczyszczenie z wewnętrznych napięć i emocji utrudniających właściwe postrzeganie świata.

5. Funkcję poznawczą pozwalającą na przestudiowanie i nazwanie każdej odczuwanej myśli i emocji.

6. Funkcję komunikacyjną, dzięki której jednostka nabywa umiejętności właściwej komunikacji z grupą i otoczeniem.

7. Funkcję relaksacyjną przyspieszającą proces relaksu i odpoczynku psychicznego.

8. Funkcję integracyjną (tylko w terapii grupowej) pozwalającą na zintegrowanie się z innymi uczestnikami zajęć.

9. Funkcję ekspresyjną usprawniającą odkrycie wewnętrznego ja i wpływającą na właściwe wyrażenie siebie.