Społeczeństwo Europy jest społeczeństwem starzejącym się. Krajem znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji są Niemcy – średnia wieku mieszkańców wynosi już prawie 45 lat. Oznacza to, że spora część ludności jest w sile wieku, ale są to też osoby starsze, często schorowane, wymagające stałej i specjalistycznej opieki. Stąd też potrzebują oni wsparcia, również z zagranicy, w opiece nad osobami starszymi. Jest to jeden z głównych powodów, dla których osoby z Polski decydują się na wyjazd do nich. Często wybierają oni pracę na czarno – dlaczego jest to złe rozwiązanie?

Praca na czarno – niekorzystny wybór

Część rodzin, aczkolwiek nieliczna, decyduje się na samodzielne sprawowanie opieki nad osobą starszą lub schorowaną. Kolejna grupa to osoby, które podejmują decyzję o umieszczeniu rodziców bądź innych krewnych w domu opieki. Zadowalający jednak jest fakt, że wiele rodzin, nie tylko niemieckich, ale też polskich, uważa, że najlepszym rozwiązaniem jest znalezienie opiekuna i pozostawienie bliskich w domu, w którym spędzili całe życie.

Wiele Polek, ale też Polaków decyduje się na wyjazd do Niemiec. Znajdują oni tam regularne, ale też dobrze opłacane zatrudnienie. Z uwagi na fakt, iż większość Niemców dożywa ponad 80 lat, zapotrzebowanie na pracowników w tej specjalizacji jest spore. Warte zauważenia jest również, że w tej grupie często znajdują się osoby schorowane, mające trudności z poruszaniem się czy pamięcią, wymagają one całodobowego nadzoru i opieki. Część osób zdrowych oczekuje nie tylko pomocy, ale też towarzystwa. Nic dziwnego, że potrzebują kontaktu z innymi - ich najbliżsi często całe dnie poświęcają obowiązkom zawodowym.

Dlaczego nie warto wybierać pracy na czarno?

Część niemieckich rodzin proponuje zatrudnienie bez umowy o pracę tzw. pracę na czarno. Jest to oczywiście działanie wbrew obowiązującym przepisom prawa, co wielokrotnie jest zaznaczane przez profesjonalne i rzetelne agencje pracy. Popularność tego rozwiązania wynika głównie z chęci oszczędzania: rodziny te nie muszą opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i emerytalne, a także podatków. Chcąc w pewnym stopniu wynagrodzić zatrudnionym osobom brak pełnego pakietu korzyści, proponują im nieco korzystniejsze warunki płacowe. Agencje pracy zwracają jednak uwagę, że jest to działanie niezwykle ryzykowne – zarówno dla zatrudnionych, jak i zatrudniających.

Warto zaznaczyć, że część osób poszukujących pracy w roli opiekuna osoby starszej, sama proponuje takie rozwiązanie. Wniosek ten motywują głównie chęcią uzyskania wyższych zarobków. Firmy organizujące zatrudnienie za granicą wskazują jednak, że nie porównują one zysków z ewentualnymi stratami. A co w przypadku nagłej choroby, bądź konieczności przeprowadzenia operacji chirurgicznej? Co w sytuacji, gdy pracownik utraci zdolność do wykonywania powierzonych obowiązków i będzie zmuszony powrócić do kraju – miejsca zamieszkania, bez zapewnionego świadczenia i perspektyw na uzyskanie środków do życia? Co, gdy osoby te uzyskają wiek emerytalny i pozostaną bez świadczenia? Należy pamiętać, że wiele osób na takie rozwiązania decyduje się już w młodym wieku. Kilku, a nawet kilkunastoletnie zatrudnienie na czarno za granicami kraju daje im gwarancję wystąpienia problemów z uzyskaniem świadczenia emerytalnego. W najlepszej sytuacji, w przypadku udokumentowania kilkunastoletniego okresu zatrudnienia na terenie rodzimego kraju, uzyskają oni świadczenie na poziomie minimalnym. Czy jednak środki te będą wystarczające do przeżycia?

Pracodawca może również wymagać od pracownika wykonywania zadań, które normalnie nie należą do obowiązków opiekunów osób starszych- np. dbanie o ogród i tym podobne. W razie jakichkolwiek przykrych sytuacji, pracownik nie może zwrócić się o pomoc i wsparcie do żadnego organu, a będąc dodatkowo za granicą, jego sytuacja jest podwójnie ciężka (dodatkowo np. bez znajomości językowych).

Dlaczego zatrudnienie przez agencję pracy jest korzystniejsze?

Wielokrotnie należy powtarzać, że zatrudnienie przez agencję pracy niesie wiele korzyści dla pracowników. Uzyskują oni dostęp do świadczeń medycznych w przypadku wystąpienia chorób, jak również emerytalnych. Ponadto, mają pewność, że będą zobowiązani jedynie do wykonywania obowiązków określonych w umowie. Mogą oni także liczyć na pełne wsparcie na każdym etapie umowy. Agencje proponują pomoc osobom rozpoczynającym pracę w tym zawodzie , pomagają w rozwiązywaniu zaistniałych problemów, a na wypadek śmierci podopiecznego czy też zrezygnowania przez rodzinę ze świadczenia usług, wsparcie w znalezieniu nowego miejsca pracy.

Na koniec należy dodać, że wyjazd za granicę wymaga dopełnienia wielu formalności przez osoby podejmujące się zatrudnienia. Szukając go na własną rękę – pracownicy wszystko muszą załatwić sami. Agencje dokonują wszelkich zgłoszeń, wnioskują o odpowiednie zaświadczenia, ale też sporządzają umowy o świadczenie usług. Stąd też, pracownik zyskuje pewność, że nie znajdują się w niej niekorzystne zapisy co do świadczonego zakresu obowiązków.