Czy praca opiekunki trwa całą dobę?

W obecnych czasach praca  w charakterze opiekunki jest bardzo popularnym rozwiązaniem wśród osób, które zamierzają emigrować do Niemiec. Praca ta jest jednak w powszechnej opinii zajęciem bardzo odpowiedzialnym i wymagającym wielu wyrzeczeń, w tym m.in. braku odpoczynku. Taki stereotyp wynika z samej specyfiki pracy, która oznacza pomoc schorowanym, starszym ludziom podczas ich codziennych zajęć. Czy praca opiekunki trwa całą dobę? Odpowiedź na to pytanie poznasz w naszym artykule

Praca opiekunki – mity a rzeczywistość

Skąd czerpie się na wiedzę na temat pracy opiekunki osób starszych? Główne źródła są dwa: plotki oraz artykuły w internecie. I jedno, i drugie źródło informacji może być jednak bardzo mylące oraz subiektywne. Jest tak, ponieważ ludzie mają tendencję do stronniczości. Poza tym, niektórzy nie czują powołania do tego zawodu, co powoduje ich gorycz. A stąd już bardzo krótka droga do podkoloryzowania rzeczywistości.

24 stunden Pflege, czyli powód nieporozumień

Jedną z przyczyn nieporozumień jest fakt, że praca opiekunki jest w Niemczech określana jako „24 stunden Pflege”, co w bezpośrednim tłumaczeniu oznacza „24 godziny na dobę” – taka informacja znajduje się m.in. na stronach internetowych agencji pracy zajmujących się zatrudnianiem opiekunek z Polski. Pojęcie to sprawia, że nawet część rodzin podopiecznych uważa, że opiekunka jest zobowiązana do pracy przez całą dobę.

Termin „24 stunden Pflege” jest jednak dość mylący i nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością. W rzeczywistości, zarówno ustawodawstwo polskie, jak i niemieckie nie dopuszczają takiej możliwości, a pracownik może pracować max. 60 godzin tygodniowo (Niemcy), zaś w Polsce czas pracy nie może przekraczać 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo (w pięciotygodniowym dniu pracy). Jak podkreślają sami pośrednicy zajmujący się zatrudnianiem pracowników na stanowiska opiekunek, określenie to jest jedynie pewnym skrótem myślowym i nie należy traktować go w sposób dosłowny; bardziej adekwatnym określeniem byłoby „opieka w środowisku domowym”.

Praca opiekunki – jak wygląda rzeczywistość?

W rzeczywistości, cechą charakterystyczną pracy na tym stanowisku jest konieczność pozostawania „do dyspozycji” podopiecznego, co oznacza, że opiekunki przez pewną część dnia (zazwyczaj w godzinach popołudniowych i wieczornych, aczkolwiek jest to uzależnione od indywidualnych potrzeb każdego seniora) mają czas dla siebie, będąc jedynie w gotowości do pomocy np. w sytuacji, gdy senior gorzej się poczuje bądź konieczne jest podanie mu niezbędnych lekarstw. Czas ten pozwala opiekunkom na wypoczynek i umożliwia zajmowanie się ulubionymi aktywnościami, np. oglądaniem telewizji, słuchaniem muzyki czy czytaniem. Jak już wspomniano, ważne jest jedno – gotowość do udzielenia pomocy w razie potrzeby. W przypadku, gdy stan zdrowia podopiecznego jest dobry, oznacza to właściwie czas wolny dla pracownicy zajmującej się opieką. Tymczasem, to właśnie ta kwestia jest często mylnie traktowana jako całodobowe wykonywanie żmudnych obowiązków.

Opiekunka też ma prawo do wolnego

Co więcej, w wielu przypadek istnieje możliwość ustalenia z rodziną seniora np. jednego dnia wolnego w tygodniu – w tym czasie opieką nad chorym zajmie się np. pielęgniarka bądź osoba z jego najbliższej rodziny. Innym rozwiązaniem jest np. kilka (z reguły nie więcej niż dwa lub trzy) wolne wieczory w każdym tygodniu. Jest to bardzo ważne, ponieważ dzięki temu opiekunka może np. skontaktować się z bliskimi, wyjść na miasto i po prostu odpocząć od codziennej pracy (wbrew pozorom, jest to wymagająca praca wymagająca silnej psychiki i charakteru).

Ponadto, opiekunki osób starszych w Niemczech dysponują również, tak jak „zwyczajni” pracownicy, prawem do urlopu wypoczynkowego, który pozwoli osobie opiekującej się na regenerację sił i spotkanie się z rodziną w Polsce. Zazwyczaj, rodziny podopiecznych nie mają nic przeciwko, by skorzystać z przynajmniej części urlopu w okresie wakacyjnym (letnim).

Odpowiednie ustalenie balansu praca-czas prywatny jest również konieczne z punktu widzenia zdrowia i dobrego samopoczucia – jest to ważne, gdyż pomaga zachować tak ważną w pracy opiekunki równowagę emocjonalną.

Podczas podejmowania decyzji o rozpoczęciu pracy na stanowisku opiekunki trzeba jednak pamiętać, że jest to mimo wszystko praca specyficzna pod bardzo wieloma względami i nie można jej porównywać z tradycyjną pracą na etacie.

Podsumowanie

Podsumowując – praca opiekunki jest bardzo wymagająca i wymaga takich cech, jak m.in. empatia czy wyrozumiałość. Z drugiej strony, nie oznacza to jednak, że służba opiekunki trwa 24 godziny na dobę. Oczywiście, wszystko zależy od indywidualnej sytuacji każdego podopiecznego – jeśli posiada on skorą do pomocy rodzinę, która często towarzyszy seniorowi, to opiekunka ma znacznie więcej czasu na odpoczynek, spacer czy choćby przeczytanie książki. Dlatego ważne jest, by jeszcze przed rozpoczęciem współpracy ustalić z rodziną podopiecznego tryb wykonywania pracy, czas wolny opiekunki itd.