Coraz więcej osób decyduje się na sprawowanie opieki nad osobami starszymi – zarówno w kraju, jak i za granicą. Ich głównym obowiązkiem jest dbanie o seniora – najczęściej poświęcają się temu w ciągu dnia oraz, o ile sytuacja tego wymaga, w nocy. Z uwagi na fakt, iż praca opiekuna jest niezwykle wymagająca, osoba ta powinna się wyróżniać cierpliwością, odpowiedzialnością i empatią na wysokim poziomie. Oczywiście, wsparcie, którego opiekun będzie musiał udzielić seniorowi, jest uzależnione od jego stanu zdrowia i problemów zdrowotnych.

Najczęstszymi dolegliwościami osób starszych są tzw. choroby starcze, np. alzheimer czy demencja. Podopieczni często mają trudności z poruszaniem się, wszelkiego rodzaju bóle, zaburzenia pamięci oraz wahania nastroju. Poważną dolegliwością są również problemy ze słuchem – niezwykle trudne do zrozumienia dla osoby starszej, gdyż utrudniają porozumiewanie się z otoczeniem, ale też sprawiają, że senior czuje ogromny dyskomfort, wstyd, a także czuje się odizolowany od otoczenia. Opiekunowie osób starszych borykających się z niedosłuchem powinni wykazywać się jeszcze większą cierpliwością i ogromnym taktem.

Skąd bierze się niedosłuch?

Jak już wspomniano, niedosłuch u osób starszych powoduje głównie problemy rodzinne, ale też zawodowe. Pojawia się w wyniku naturalnego procesu starzenia organizmu – u jednych postępuje on szybciej, u innych trwa dłużej. Zauważa się jednak, że znaczne pogorszenie słuchu pojawia się zwykle po 60. roku życia. Największe nasilenie zaś występuje najczęściej po 80. urodzinach.

Na pierwsze oznaki niedosłuchu warto reagować szybko. Niestety, dla wielu seniorów problemy ze słuchem są tematem wstydliwym, dlatego lekceważą pierwsze objawy i nie reagują w odpowiednim momencie. Należy wiedzieć, że elementy składowe ucha zużywają się wraz z upływem lat. Czynnikami przyśpieszającymi proces zużycia się są głównie hałas oraz stres. Muszą Państwo wiedzieć, że głuchota starcza postępuje stopniowo. Na pierwszym etapie seniorzy narzekają najczęściej na złą słyszalność wysokich tonów.

Problem ten z czasem się pogłębia. Szacuje się, iż pierwsze zmiany związane z pogorszeniem się słuchu można zaobserwować już u 30- czy 40-latków. Nadmieniamy, że proces ten zachodzi przez wiele lat i poza czynnikami zewnętrznymi jest uzależniony od czynników genetycznych, ale też pozostałych chorób, które dotknęły osobę starszą.

Niestety liczba osób zmagających się z niedosłuchem stale rośnie. Jako opiekunowie osób starszych powinniśmy zdawać sobie sprawę, iż skutki niedosłuchu są poważne dla zdrowia nie tylko fizycznego, lecz także psychicznego. Wielu seniorów odcina się od kontaktu z bliskimi, napotyka problemy z komunikacją, a w konsekwencji wpada w depresję. Pamiętajmy, że poprawnie działający słuch jest warunkiem umożliwiającym seniorom prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.

Warto więc odpowiednio dbać o osoby borykające się z omawianym problemem.

Jak dbać o osobę niedosłyszącą?

Opiekunowie sprawujący opiekę nad osobą niedosłyszącą powinni być bardzo wyrozumiali. Należy pamiętać, że stan zdrowia nie jest od niej zależny. Warto zadbać, aby senior borykający się z problemem niedosłuchu używał odpowiednio dopasowanego implantu słuchowego.

Początkowo pojawienie się nowego elementu w życiu osoby starszej z pewnością wywoła złość i bunt. Na pierwszym etapie choroby osoby niedosłyszące najczęściej nie zdają sobie sprawy, jaki jest właściwie ich stan zdrowia. Pamiętajmy jednak, że nie da się na siłę przekonać osoby starszej do noszenia implantu słuchowego. Musi ona po prostu zaakceptować swoje ułomności i zechcieć je leczyć. Chcąc jej pomóc podjąć tę trudną decyzję, warto delikatnie uświadamiać, z czym wiąże się niedosłuch, a następnie małymi krokami przestawiać ją na komunikację niewerbalną.

Najlepszym sposobem na poznanie samopoczucia seniora jest uważne śledzenie gestów oraz wyrazów twarzy. Na ich podstawie można wyciągnąć bowiem wiele wniosków. Żeby zadbać o lepszą komunikację z osobą starszą, stawaj podczas rozmów po stronie sprawniejszego ucha. Dodatkowo warto mówić spokojnie i wyraźnie, a komunikaty powtarzać do momentu pełnego zrozumienia. Ważne jest również rozmawianie w obecności seniora – osoby niedosłyszące często odczytują słowa z ruchu warg. Warto zatem zadbać, by podopieczny widział opiekuna. Uzupełniając wypowiedzi o mimikę twarzy, pozwalamy seniorowi uzyskać wszelkie informacje, których nie dosłyszał.

Zalecamy, aby osoby borykające się z problemem niedosłuchu omijały miejsca hałaśliwe i zatłoczone. Najlepszy sposób na relaks powinien stanowić spacer po parku lub wycieczka za miasto.